Beheer Vaste Lasten

Behalve onze dienstverlening als bewindvoerder voor cliënten, bieden wij ook de service ‘Beheer vaste lasten’ en ‘Budgetbeheer‘ aan. Beide services zijn voor mensen die in meerdere of mindere mate financieel zelfstandig zijn. Wij verzorgen dan een deel of de complete administratie, betalen rekeningen in opdracht, vragen uitkeringen en toeslagen aan, geven advies indien gewenst, etc. Ook verzorgen wij het financiële verslag dat de bewindvoerder ter verantwoording aan de rechtbank moet voorleggen. Met ‘Beheer’ zijn zij van alle administratieve rompslomp af, terwijl ze wel eindverantwoordelijk blijven over de financiën van hun kind of verwant.

Dienstverlening

• Bankrekeningen openen en beheren
• Vaste lasten en rekeningen betalen
• Bankpassen aanvragen
• Leef- en zakgeld overmaken
• Belastingaangifte verzorgen
• Uitkeringen en toeslagen regelen
• Verzekeringsportefeuille beheren
• Vermogen beheren
• Verantwoording naar de rechter verzorgen

Kosten

Mijn Geld en Zo is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Dit maakt dat onze tarieven laag zijn; aanmerkelijk lager dan de wetgever als maximum heeft vastgesteld en dat door veel commerciële bewindvoerders wordt gehanteerd. Naast inschrijfkosten betalen onze cliënten een vast bedrag per maand. Sommige extra diensten worden aanvullend in rekening gebracht, zoals bijvoorbeeld het regelen van een verhuizing. Al onze tarieven vindt u hier »