Bewindvoering

Als bewindvoerder nemen wij de geldzaken van uw kind of verwant in z’n geheel over. Wij beheren de bankrekeningen, regelen het zak- en leefgeld, betalen de vaste lasten, zorgen dat er gespaard wordt. Maar we doen meer: we regelen de tijdige en correcte aanvraag van de zorg- en huurtoeslagen, de uitkeringen en houden de verzekeringsportefeuille bij. Doen de belastingaangifte, vragen bankpassen aan, houden de administratie op orde etc.

De kantonrechter benoemt je als bewindvoerder. De cliënt (mits wilsbekwaam) keurt de aanvraag goed. Als bewindvoerder voldoen wij aan strenge kwaliteitseisen. De rechter controleert het werk; er moet jaarlijks een uitgebreide verantwoording worden voorgelegd.

Een passende aanpak voor onze cliënten

Onze aanpak kenmerkt zich door onze kennis van mensen met een verstandelijke beperking. We weten hoe we hen dingen moeten uitleggen, kunnen goed inschatten hoe ze reageren en houden daar ook rekening mee.

We werken met een ‘Budgetplan’; hierin staan alle maandelijkse inkomsten en uitgaven, inclusief het zak- en/of leefgeld. Dit plan bespreken we met de cliënt. We zoeken vervolgens de beste manier om gezamenlijk met geld om te gaan. Het kan dan best wel eens gebeuren dat we zeggen dat iets niet kan. We overleggen dan wel altijd en kijken hoe we er samen goed uitkomen.

We proberen de cliënt te prikkelen zelf na te denken over de manier waarop hij met z’n geld omgaat. Zelf z’n verantwoordelijkheid te laten nemen. Vaak pakt dat goed uit, soms niet. Hij hoeft het dan niet altijd eens te zijn met onze beslissing. Maar we zorgen er altijd voor dat hij begrijpt waarom we het zo doen. En, als we inschatten dat dit belangrijk is, dan delen we dit ook met de begeleiding of met de ouders/belangenbehartigers (zolang dit past binnen de privacy-bepalingen).

Onze dienstverlening

• Bankrekeningen openen en beheren
• Vaste lasten en rekeningen betalen
• Bankpassen aanvragen
• Leef- en zakgeld overmaken
• Belastingaangifte verzorgen
• Uitkeringen en toeslagen regelen
• Verzekeringsportefeuille beheren
• Vermogen beheren
• Verantwoording naar de rechter afleggen

Kosten

Mijn Geld en Zo is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Dit maakt dat onze tarieven laag zijn; aanmerkelijk lager dan de wetgever als maximum heeft vastgesteld en dat door veel commerciële bewindvoerders wordt gehanteerd. Naast inschrijfkosten betalen onze cliënten een vast bedrag per maand. Sommige extra diensten worden aanvullend in rekening gebracht, zoals bijvoorbeeld het regelen van een ontruiming. Al onze tarieven vindt u hier »

Niet iedere cliënt kan de kosten voor bewindvoering betalen. Voor hen bestaat de mogelijkheid om dit vanuit de bijzondere bijstand te laten financieren. Bij Mijn Geld en Zo adviseren we hierin en verzorgen we de aanvraag hiervoor. Voor bestaande én voor nieuwe cliënten.

Handige folder

We hebben een handige folder gemaakt over hoe het nou gaat als je met Mijn Geld en Zo samenwerkt: Hoe werkt bewindvoering?