Verhuizen

Bij een verhuizing komt altijd heel veel kijken. Er moet van alles geregeld worden voor iemand daadwerkelijk verhuist. Ook financieel. Het is daarom goed om zodra het bekend is dat iemand wil verhuizen al te overleggen met de bewindvoerder. De bewindvoerder kan helpen met het uitrekenen van de financiële gevolgen voor het inkomen van de cliënt, hij maakt vast een budgetplan van hoe het er na de verhuizing globaal uit gaat zien, hij kijkt ook of er budget is voor de verhuizing en geeft advies over het tijdig indienen van een verzoek.

Gaat het om een bedrag van meer dan € 1.500,- dan moeten wij dit altijd eerst voorleggen aan de rechtbank. In dat geval is het belangrijk om een goede prijsopgave te hebben. Die leggen wij dan samen met een afschrift van de spaarrekening ter beoordeling voor aan de rechtbank. De tijd die de rechtbank nodig heeft voor de behandeling van de aanvraag verschilt per rechtbank. Standaard houden wij daarom een termijn van zes weken aan.

Gaat jouw locatie verhuizen in de toekomst neem dan contact op met de bewindvoerder van jouw regio, deze komt ook graag een keer aanschuiven bij een informatie avond om vragen te beantwoorden.