Nieuws

Praten over geld

Mark is én medewerker én cliënt van Mijn Geld en Zo. Hij praat online met andere cliënten en medewerkers over geld en geeft zo een unieke inkijk in wat geld voor je betekent en waar je als cliënt van Mijn geld en Zo op moet letten.  Bijvoorbeeld … Lees meer


Eigen bijdrage WLZ

Regelmatig komen er vragen bij ons binnen over de hoogte van de eigen bijdrage WLZ die door het CAK geïnd worden. De eigen bijdrage WLZ kan gezien worden als de betaling van huur en zorg maar dan op basis van een systeem van draagkracht. Mensen … Lees meer


Geplaatst in Tips
getagged met

Geldaanvragen 

Elke dag ontvangen wij geldaanvragen van cliënten, begeleiding of andere betrokkenen van de cliënt. Als het gaat om een normale aanvraag en deze voor 13.00 uur gedaan wordt, kan het toegestane verzoek nog diezelfde dag worden overgemaakt.
Lees meer

Wat is curatele?

Regelmatig ontvangen wij vragen over de rol van een bewindvoerder, een mentor of een curator. Op uitnodiging geven we hier ook presentaties over aan familieraden of aan begeleiders. De oudste wettelijke beschermingsmaatregel is curatele.… Lees meer