Eigen bijdrage WLZ

Regelmatig komen er vragen bij ons binnen over de hoogte van de eigen bijdrage WLZ die door het CAK ge├»nd worden. De eigen bijdrage WLZ kan gezien worden als de betaling van huur en zorg maar dan op basis van een systeem van draagkracht. Mensen … Lees meer


Geplaatst in Tips
getagged met

Geldaanvragen 

Elke dag ontvangen wij geldaanvragen van cli├źnten, begeleiding of andere betrokkenen van de cli├źnt. Als het gaat om een normale aanvraag en deze┬ávoor 13.00 uur gedaan wordt, kan het toegestane verzoek nog diezelfde dag worden overgemaakt.
Lees meer

Wat is curatele?

Regelmatig ontvangen wij vragen over de rol van een bewindvoerder, een mentor of een curator. Op uitnodiging geven we hier ook presentaties over aan familieraden of aan begeleiders. De oudste wettelijke beschermingsmaatregel is curatele.… Lees meer


Vakantieaanvragen

In deze periode gaan heel veel mensen weer nadenken over hun vakantie in 2019. Ook bij Mijn Geld en Zo komen de aanvragen al langzaam binnen. Wil je cli├źnt met vakantie dan is de bewindvoerder degene die financieel beslist of dit ook mogelijk … Lees meer