Informatie voor professionals en begeleiders

Bereikbaarheid

Cliënten kunnen tijdens werkdagen bellen van 8.30 uur tot 13.00 uur. Ze kunnen rechtstreeks bellen en mailen met het team van hun bewindvoerder.

Voor begeleiders en instanties zijn we op een speciaal nummer open tot 16.00 uur. Voor cliënt gebonden zaken kunnen begeleiders ‘s ochtends ook direct met teams contact opnemen. Indien nodig kan de bewindvoerder of assistent ook een telefonische afspraak inplannen buiten kantooruren.

Altijd een waarnemer

Tijdens vakanties van de bewindvoerders is er altijd een andere bewindvoerder aanwezig die waarneemt. De vakantie van de bewindvoerder wordt in de voetnoot van de mail aangekondigd voordat zij vertrekken en tijdens hun afwezigheid staat de afwezigheidsassistent aan. De bewindvoerder maakt vooraf een overdracht voor de waarnemende collega, zodat alle zaken zo goed mogelijk kunnen doorlopen tijdens hun vakantie. Als de bewindvoerder met vakantie is kan het gebruikelijke nummer gewoon gebeld worden en zo nodig komt u vanzelf bij diegene terecht die waarneemt.

Een nieuwe cliënt aanmelden

Bel of mail de bewindvoerder van je regio. Deze maakt dan een afspraak met cliënt en begeleiding. De bewindvoerder komt daarna langs voor een intake, geeft uitleg over onze producten en vertelt hoe we werken. Ook familieleden, mentoren of andere betrokkenen zijn hartelijk welkom bij dit gesprek.

Wij doen het regelwerk

Is er een klik dan kunnen nemen we het meeste regelwerk over.
Bij Bewindvoering regelen we het verzoek tot onderbewindstelling bij de rechtbank. We zorgen dat het wordt ingediend bij de rechtbank en onderhouden contact met cliënt en begeleider over de voortgang.
Bij Budgetbeheer verzorgen we de overeenkomst die we met de cliënt sluiten.

Onafhankelijke test

Soms is het niet duidelijk hoe zelfredzaam iemand is. In dat geval bevelen we een zelfredzaamheidstest voor van het onafhankelijke onderzoeksbureau Mesis. Neem voor meer informatie contact op met Marjan Oudshoorn (m.oudshoorn@mijngeldenzo.nl).

Geldaanvragen

Elke dag ontvangen we geldaanvragen van cliënten, begeleiding of andere betrokkenen van de cliënt. Als het gaat om een normale aanvraag die vóór 13.00 uur gedaan wordt, kunnen we het toegestane verzoek nog diezelfde dag overmaken. We vragen altijd waar het geld voor bestemd is zodat we het goed in de administratie kunnen verwerken.

Geldaanvragen boven € 1.500

Gaat het om een bedrag van meer dan € 1.500,- dan moeten wij dit altijd eerst voorleggen aan de rechtbank. In dat geval is het belangrijk om een goede prijsopgave te hebben. Die leggen wij dan samen met een afschrift van de bank ter beoordeling voor aan de rechtbank. De tijd die de rechtbank nodig heeft voor de behandeling van de aanvraag verschilt per rechtbank. Standaard houden wij daarom een termijn van zes weken aan.

Facturen

Facturen die we per mail of post ontvangen betalen we in principe binnen twee werkdagen. Belangrijk daarbij is dat de factuur goed leesbaar is en alle gegevens omvat die wij nodig hebben voor de betaling. Denk daarbij aan de naam van de cliënt, het kenmerk of de omschrijving, het bankrekeningnummer en de naam van degene aan wie wij het bedrag namens de cliënt moeten betalen.

Facturen van de gemeente

Facturen van gemeentelijke instanties komen altijd bij de cliënt thuis. Dit kunnen wij helaas niet aanpassen. Ontvangt de cliënt een factuur voor gemeentelijke belastingen stuur deze zo snel mogelijk aan ons door. Binnen zes weken na dagtekening kunnen wij indien nodig namelijk nog kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen.